Zodpovedné Hranie

Práve pri hazardnom hraní, častokrát hráči nevedia kedy prestať – nepoznajú svoje limity. Vidina výhry je silnejšia. Riskujú viac s myšlienkou, že viac vyhrajú! To však vo väčšine prípadov neplatí.

Kľúčovéje, aby ten kto má problém, mal k dispozícii odbornú pomoc.

Ako pomôcť
Ako pomôcť

Meta description: Obdivujete hazardné hry? Pravidelne hráte? Alebo by ste to radi vyskúšali? Pokiaľ je odpoveď na nejakú otázku áno, prečítajte si nasledujúci článok.

Poznajte svoje limity! Táto fráza ma široké uplatnenie. Môžeme (a mali by sme ju) používať pri každodenných činnostiach, v športe, pri investovaní alebo hazardnom hraní. Poznať svoje limity, znamená vedieť kedy prestať. Práve pri hazardnom hraní, častokrát hráči nevedia kedy prestať – nepoznajú svoje limity. Vidina výhry je silnejšia. Riskujú viac s myšlienkou, že viac vyhrajú! To však vo väčšine prípadov neplatí.

Tak ako každá minca má dve strany, tak i hranie ma dve stránky. Hráč odíde ako víťaz, alebo ako porazený. 

Každý hráč si musí uvedomiť, že:

 • Nie každý môže byť víťaz.
 • Vždy keď niekto vyhráva, niekto iný stráca.
 • Víťazstvo v rámci hazardných hier (predovšetkým online) nie je len o schopnostiach.
 • Významným faktorom je šťastie.
 • Nikdy neriskovať a nevkladať viacej, ako daný hráč má k dispozícii.

Každý jeden hráč, každá osoba, ktorá rada hrá automaty, stolové hry alebo tipuje športove zápasy by mala mať informácie – uvedomovať si, aké nebezpečenstvo z toho plynie. V tomto článku sa na toto nebezpečenstvo pozrieme a povieme si niečo o tom, ako ho minimalizovať.

Aké nebezpečenstvo je spojené s hazardným hraním?

Tak ako sa fajčenie, pitie alkoholických nápojov, hranie počítačových hier a iné činnosti môžu stať závislosťou, to isté platí aj pre hranie hazardných hier. Pokiaľ sú závislosti prehliadané, môžu viesť ku:

 • Odlúčeniu jedinca od rodiny, priateľov.
 • Strate pracovnej pozície.
 • Rozvodom, rozchodom.
 • Strate majetku, bývania.
 • V najhoršom prípade k strate života. 

Hraním hazardných hier „bez rozmyslu“ (bez poznania svojich limitov) môže hráč dospieť, až do situácie, kedy budú jeho dlhy vyššie, ako je jeho majetok. Čo môže viesť k vzniku ďalších problémov.

Kedy má hráč problém s hazardným hraním?

Inak povedané, kedy sa hráč stáva závislým? Závislým sa hráč stáva v momente, kedy kvôli hraniu začína jeho súkromný život trpieť. To či má hráč problém sa dá zistiť i na základe jednoduchých testov, ktoré sú spravidla koncipované tak, že osoba musí zodpovedať sériu otázok. Medzi signály, ktoré nasvedčujú tomu, že hráč má problém s hazardnými hrami patrí napríklad:

 • Neschopnosť prestať.
 • Požičiavanie si finančných prostriedkov k hraniu.
 • Zmeny osobnosti hráča.
 • Klamanie a utajovanie.
 • Ľutovanie hrania a hanbenie sa za to.
 • Začína riskovať pracovné a rodinné vzťahy a iné.

Čo znamená zodpovedné hranie?

Pod pojmom zodpovedné hranie chápeme stav, kedy si hráč plne uvedomuje nebezpečenstvo, ktoré plynie z hrania hazardných hier. Pritom sa tiež snaží konať preventívne a monitorovať svoje chovanie.

Ako sa dá predísť závislosti na hazardných hrách?

Predísť závislosti na hazardných hrách sa dá tým, že hráči budú dodržiavať jednoduché pravidla (zvyky). Medzi tieto pravidlá zaraďujeme:

 • Cieľom hrania by malo byť zabaviť sa. Nikdy by nemalo byť hlavným cieľom získať peniaze.
 • Hrať len o takú sumu peňažných prostriedkov, ktorú keď hráč prehrá, neohrozí to jeho finančnú situáciu.
 • K predchádzajúcemu bodu nadväzuje, že hráč by nikdy nemal hrať s cudzími finančnými prostriedkami.
 • Stanoviť si limity a tie dodržiavať (časové, finančné).
 • Nikdy sa nesnažiť získať peniaze späť navyšovaním stávok.
 • Hrať len v prípadoch, kedy ste v psychickej pohode.
 • Kontrolovať hru – poznať pravidla, pravdepodobnosti, návratnosť.

Ako sa samotné kasína stavajú k tomuto problému? Aký majú názor na zodpovedné hranie?

Väčšina kasín má na svojich stránkach sekciu, ktorá je venovaná práve zodpovednému hraniu. Kasína si uvedomujú svoju zodpovednosť a poskytujú svojim klientom informácie. Väčšinou sa jedná o text, ktorý upozorňuje – nadmerné hranie hazardných hier so sebou prináša riziká. Kasína v tomto texte upozorňujú i na riziko vysokých finančných strát, ktoré je spojené s hraním. Jedno z veľkých pozitív je, že niektoré kasína v tomto texte poskytujú informácie o orgánoch, na ktoré sa hráči, ktorí majú problém s hraním môžu obrátiť. Okrem toho býva súčasťou textu i rýchly test, prostredníctvom ktorého je možné zistiť mieru potencionálneho rizika.

Na druhú stranu je potrebné si uvedomiť, že samotný podnikateľský model kasín je založený na tom, aby hráči míňali peniaze.

Akým spôsobom sa dá zastaviť táto závislosť?

Dôležité je poznamenať, že správnou prevenciou sa dá odvrátiť závislosť. Pokiaľ radi hráte, snažte sa vymedziť si nejaké hranice – určitý počet minút, maximálnu čiastku za mesiac a iné. Následne ich dodržiavajte. Ak sa už osoba stane závislou, je dôležité, aby vyhľadala odbornú pomoc. Toto je absolútne kľúčový faktor, nakoľko patologický hráči nie sú schopný sami vyhľadať odbornú pomoc. K prekonaniu závislosti nepochybne pomáha podpora od rodiny a blízkych.

Ako pomôcť niekomu, kto má problém s hazardným hraním?

Vždy je jednoduchšie pokiaľ sa do celého procesu pomoci zapojí rodina a blízky priatelia. Kľúčovéje, aby ten kto má problém, mal k dispozícii odbornú pomoc. Vy môžete závislému pomôcť tak, že:

 • Najskôr si musíte sami uvedomiť, že závislosť je choroba. Nedá sa len tak odstrániť (vypnúť). Takýmto štýlom musíte pristupovať k závislému človeku.
 • Zabezpečte závislému terapiu. Jedná sa o kľúčový prvok, nakoľko si vo väčšine prípadov závislý nedokáže sám nájsť pomoc.
 • Snažte sa so závislým tráviť voľný čas. Vymýšľajte rôzne aktivity – predovšetkým aktívne zamerané.
 • Nesmiete sa báť povedať nie. Vždy však slušne a úctivo.
 • Nastavte komunikáciu, aby bola maximálne transparentná a zrušte všetky „tabu“ veci.

Kde hľadať pomoc? Na koho sa obrátiť? …na území Slovenska

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zriadilo v spolupráci s Centrom pre liečbu drogových závislosti bezplatnú anonymnú Linku pomoci pre problémy s hraním. Jej účelom je zabezpečiť odbornú pomoc ľudom, ktorí majú problém s hazardným hraním. Pomoc je určená aj pre ich rodinných príslušníkov a priateľov, ako i pre ľudí z odbornej verejnosti. Na telefónnom čísle 0800 800 900 je v pracovných dňoch v čase od 9 hodiny do 17 hodiny dostupný vyškolený terapeut. Mimo tento čas majú volajúci možnosť nechať odkaz, ktorý je nahrávaný na záznamník.

Obyvatelia (hráči, priatelia či rodina) majú možnosť navštíviť i rôzne weby, ktoré sa venujú problematike hazardného hrania. Medzi takéto weby zaraďujeme nehraj.sk alebo hrajsrozumom.sk, na ktorých je dostupné veľké množstvo článkov.